התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק ו -

פסוק כ

שיתוף
וישב דויד, לברך את-ביתו;    ותצא מיכל בת-שאול, לקראת דויד, ותאמר מה-נכבד היום מלך ישראל אשר נגלה היום לעיני אמהות עבדיו, כהיגלות נגלות אחד הריקים. 

נרתמתי לפרוייקט המרתק הזה והנה פסוקי הראשון.