התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק ו -

פסוק כא

שיתוף
ויאמר דויד, אל-מיכל, לפני יהוה אשר בחר-בי מאביך ומכל-ביתו, לצוות אותי נגיד על-עם יהוה על-ישראל; ושיחקתי, לפני יהוה. 

מיכל