התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק ו -

פסוק כב

שיתוף
ונקלותי עוד מזאת, והייתי שפל בעיניי; ועם-האמהות אשר אמרת, עימם איכבדה. 

אני מזדהה עם הרעיון שדוד המלך מביע בפסוק זה