התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק ו -

פסוק כג

שיתוף
ולמיכל, בת-שאול, לא-היה לה, ילד--עד, יום מותה.