התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק ז -

פסוק י

שיתוף
ושמתי מקום לעמי לישראל ונטעתיו, ושכן תחתיו, ולא ירגז, עוד; ולא-יוסיפו בני-עוולה לענותו, כאשר בראשונה. 

חזון קוממיות עמנו בימינו ראשיתו עוד בראשון נביאי המלוכה - שמואל; חזון זה הנאמר מפי מושח המלכים - ההנהגה מדינית וצבאית של העם היהודי בישראל מכיל גם את התשובה הלאומית מהגלות וגם את השאיפה הנפלאה לנטיעה ומשכן בארצנו ובבנין בית האלוקים עליו מדובר בפרק זה.