התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק ז -

פסוק כח

שיתוף
ועתה אדוניי יהוה, אתה-הוא האלוהים, ודבריך, יהיו אמת; ותדבר, אל-עבדך, את-הטובה, הזאת. 

בסד לימור יקרה, מאחלת לך שהשם יתברך יברך אותך וישמור אותך לאורך ימים ושנות חיים.
אין עוד מלבדו!!! באהבה רבה אמא