התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק ז -

פסוק ב

שיתוף
ויאמר המלך, אל-נתן הנביא, ראה נא, אנוכי יושב בבית ארזים; וארון, האלוהים, יושב, בתוך היריעה. 

פסוק זה היה בהפטרה שלי בבר המצווה ולכן אני זוכר אותו בעל פה.
בפסוק זה עולה לראשונה הרעיון לבנות בית לה'- בית המקדש.
דוד פונה אל נתן ואומר לו: איך ייתכן שאני אשב בארמון וארון ה' ישב באוהל? אין הגיון מבחינת רמת החשיבות