התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק ז -

פסוק כט

שיתוף
ועתה, הואל וברך את-בית עבדך, להיות לעולם, לפניך:  כי-אתה אדוניי יהוה, דיברת, ומברכתך, יבורך בית-עבדך לעולם. 

בניית בית לאלוקים על הארץ. ממחישה כי לה' הארץ ומלואה תבל והיושבים בה.