התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק י -

פסוק ט

שיתוף
וירא יואב, כי-הייתה אליו פני המלחמה, מפנים, ומאחור; ויבחר, מכול בחורי ישראל, ויערוך, לקראת ארם.