התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק י -

פסוק יב

שיתוף
חזק ונתחזק בעד-עמנו, ובעד ערי אלוהינו; ויהוה, יעשה הטוב בעיניו. 

הפסוק מדבר על התפקיד שלנו