התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק יא -

פסוק ב

שיתוף
ויהי לעת הערב, ויקם דויד מעל משכבו ויתהלך על-גג בית-המלך, וירא אישה רוחצת, מעל הגג; והאישה, טובת מראה מאוד. 

דוד אמנם מלך מלך, אבל גם חרמן לא קטן