התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק יא -

פסוק יא

שיתוף
ויאמר אורייה אל-דויד, הארון וישראל ויהודה יושבים בסוכות ואדוני יואב ועבדי אדוני על-פני השדה חונים, ואני אבוא אל-ביתי לאכול ולשתות, ולשכב עם-אשתי; חייך וחי נפשך, אם-אעשה את-הדבר הזה. 

שיא היושרה למול תהום הציניות. כל עוד ישנם אנשים כאוריה יש לרוח האנושית סיכוי