התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק יא -

פסוק יד

שיתוף
ויהי בבוקר, ויכתוב דויד ספר אל-יואב; וישלח, ביד אורייה. 

בבוקר היום שאורייה ישן אצל דוד , דוד כותב מכתב ליואב ובו כתוב לשים את אורייה בחזית ולהשאירו לבד גדי שימות וזו אירוניה טראגית משום שאורייה שולח את מותו וחורץ את גורלו מבלי שיודע זאת כדי שדוד יוכל לשכב עם אישתו בת שבע