התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק יב -

פסוק ג

שיתוף
ולרש אין-כול, כי אם-כבשה אחת קטנה אשר קנה, ויחייהא, ותגדל עימו ועם-בניו יחדיו; מפיתו תאכל ומכוסו תשתה, ובחיקו תשכב, ותהי-לו, כבת. 

לאיש העני לא היה כלום רק כבשה אחת שהוא השקיע בה הכל ולמרות זאת העשיר בחר לקחת אותה ממנו. המשל עם מוסר השכל.