התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק יב -

פסוק כה

שיתוף
וישלח, ביד נתן הנביא, ויקרא את-שמו, ידידיה--בעבור, יהוה.