התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק יב -

פסוק ט

שיתוף
מדוע בזית את-דבר יהוה, לעשות הרע בעיניי, את אורייה החיתי הכית בחרב, ואת-אשתו לקחת לך לאישה; ואותו הרגת, בחרב בני עמון. 

עונש לדוד על שחמד את בת שבע