התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק יב -

פסוק כד

שיתוף
וינחם דויד, את בת-שבע אשתו, ויבוא אליה, וישכב עימה; ותלד בן, ותקרא את-שמו שלמה, ויהוה, אהבו.