התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק יג -

פסוק ז

שיתוף
וישלח דויד אל-תמר, הביתה לאמור:  לכי נא, בית אמנון אחיך, ועשי-לו, הבריה. 

וישלח דוד אל תמר זה אומר דוד שלח שליחים לקרוא לתמר ביתו, הביתה לאמור לבית לארמון כדי להגיד לה: לכי נא תלכי אל בית אמנון אחיך ועשי לו תכיני לו הבריה זה מזון ותכיני לא אוכל