התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק יג -

פסוק טו

שיתוף
וישנאהא אמנון, שנאה גדולה מאוד--כי גדולה השנאה אשר שנאה, מאהבה אשר אהבה; ויאמר-לה אמנון, קומי לכי. 

פסוק זה סקרן אותי כי השתמשו בו מספר פעמים במושגים: שנאה ואהבה.