התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק יד -

פסוק כא

שיתוף
ויאמר המלך אל-יואב, הנה-נא עשיתי את-הדבר הזה; ולך השב את-הנער, את-אבשלום. 

סליחה