התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק יד -

פסוק כה

שיתוף
וכאבשלום, לא-היה איש-יפה בכל-ישראל--להלל מאוד:  מכף רגלו ועד קודקודו, לא-היה בו מום. 

מהפסוקים היחידים החיוביים עם שמי