התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק טו -

פסוק א

שיתוף
ויהי, מאחרי כן, ויעש לו אבשלום, מרכבה וסוסים; וחמישים איש, רצים לפניו.