התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק טו -

פסוק ה

שיתוף
והיה, בקרוב-איש, להשתחוות, לו; ושלח את-ידו והחזיק לו, ונשק לו.