התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק טז -

פסוק כג

שיתוף
ועצת אחיתופל, אשר יעץ בימים ההם, כאשר ישאל-איש, בדבר האלוהים; כן כל-עצת אחיתופל, גם-לדויד גם לאבשלום. 

פסוק מדהים. אפילו על שלמה המלך החכם באדם לא נאמר כדבר הזה. ועולות שלוש שאלות. אם אחיתופל כזה חכם איך הוא נכשל כאשר תמך במרד אבשלום ולמה שלמה היה חכם ממנו ואיך אפשר שדם יתן תשובות כמו ה'. לדעתי התשובה אחת לשלושת השאלות: אחיתופל לא הכניס שיקולי מוסר לתשובות שנתן. לכן ששאול אותו היה כמו לשאול את ה' כי גם ה' הוא מעל המוסר של בני אדם. לכן עזר לאבשלום המורד מפני שלא נקט עמדה מוסרית. ולכן שלמה היה חכם ממנו כי שלמה חפש את הצדק והמוסר.