התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שמואל ב - פרק יז -

פסוק יג

שיתוף
ואם-אל-עיר, ייאסף--והשיאו כל-ישראל אל-העיר ההיא, חבלים; וסחבנו אותו עד-הנחל, עד אשר-לא-נמצא שם גם-צרור.