התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שיר השירים - פרק ד -

פסוק יד

שיתוף
נרד וכרכום, קנה וקינמון, עם, כל-עצי לבונה; מור, ואהלות, עם, כל-ראשי בשמים. 

ברכה הולמת למור