התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שיר השירים - פרק ה -

פסוק ט

שיתוף
מה-דודך מדוד, היפה בנשים:  מה-דודך מדוד, שככה השבעתנו. 

גלוי וידוע שהשם יתעלה מרומם מעל כל ברכה ותהילה אינו נמדד בכלל לא באיכות וכמות ולא בשום פנים
וזהו שאומות העולם שואלים את ישראל כשהם קוראים בספרנו ורואים שיש לשם יתעלה מידות רחמים וספירות והם תמהים מה דודך מדוד כלומר האם יש לו מידה ? יופי? שבועה? ועם ישראל נדרש להשיב להם תשובה