התנ"ך במרשתת - ספר הספרים באינטרנט
שיר השירים - פרק ה -

פסוק טז

שיתוף
חיכו, ממתקים, וכולו, מחמדים; זה דודי וזה ריעי, בנות ירושלים.

שהוא נראה טוב הבחור