ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

1. פסוק ד
(נחמיה/פרק ו)
וישלחו אליי כדבר הזה, ארבע פעמים; ואשיב אותם, כדבר הזה.   ...
2. פסוק כ
(נחמיה/פרק ב)
ואשיב אותם דבר, ואומר להם אלוהי השמיים הוא יצליח לנו, ואנחנו עבדיו, נקום ובנינו; ולכם, אין-חלק וצדקה וזיכרון--בירושלים. ...
3. פסוק ט
(נחמיה/פרק א)
ושבתם אליי--ושמרתם מצוותיי, ועשיתם אותם:  אם-יהיה נידחכם בקצה השמיים, משם אקבצם, והביאותים אל-המקום, אשר בחרתי לשכן את-שמי שם.  ...
4. פסוק יז
(עזרא/פרק ח)
ואצווה אותם על-אידו הראש, בכסיפיא המקום; ואשימה בפיהם דברים לדבר אל-אידו אחיו הנתינים, בכסיפיא המקום--להביא-לנו משרתים, לבית אלוהינו.  ...
5. פסוק ד
(עזרא/פרק ד)
ויהי, עם-הארץ--מרפים, ידי עם-יהודה; ומבהלים אותם, לבנות.  ...
6. פסוק כב
(אסתר/פרק ט)
כימים, אשר-נחו בהם היהודים מאויביהם, והחודש אשר נהפך להם מיגון לשמחה, ומאבל ליום טוב; לעשות אותם, ימי משתה ושמחה, ומשלוח מנות איש לריעהו, ומתנות לאביונים.  ...
7. פסוק יא
(אסתר/פרק ח)
אשר נתן המלך ליהודים אשר בכל-עיר-ועיר, להיקהל ולעמוד על-נפשם--להשמיד ולהרוג ולאבד את-כל-חיל עם ומדינה הצרים אותם, טף ונשים; ושללם, לבוז.  ...
8. פסוק ג
(שיר השירים/פרק ג)
מצאוני, השומרים, הסובבים, בעיר:  את שאהבה נפשי, ראיתם. 
9. פסוק יב
(שיר השירים/פרק ב)
הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע; וקול התור, נשמע בארצנו. 
10. פסוק א
(תהילים/פרק קכו)
  שיר, המעלות:בשוב יהוה, את-שיבת ציון--    היינו, כחולמים.
11. פסוק יט
(תהילים/פרק קיח)
  פתחו-לי שערי-צדק;    אבוא-בם, אודה יה.
12. פסוק מו
(תהילים/פרק קו)
  וייתן אותם לרחמים--    לפני, כל-שוביהם.  ...
13. פסוק כו
(תהילים/פרק קו)
  ויישא ידו להם--    להפיל אותם, במדבר.  ...
14. פסוק ז
(תהילים/פרק צב)
  איש-בער, לא יידע;    וכסיל, לא-יבין את-זאת.
15. פסוק ו
(תהילים/פרק צב)
  מה-גדלו מעשיך יהוה;    מאוד, עמקו מחשבותיך.
16. פסוק י
(תהילים/פרק צ)
  ימי-שנותינו בהם שבעים שנה,    ואם בגבורות שמונים שנה--ורוהבם,    עמל ואוון:כי-גז חיש,    ונעופה.
17. פסוק יג
(תהילים/פרק ט)
  כי-דורש דמים, אותם זכר;    לא-שכח, צעקת ענווים.  ...
18. פסוק ג
(דברי הימים ב/פרק לג)
וישב, וייבן את-הבמות, אשר ניתץ, יחזקייהו אביו; ויקם מזבחות לבעלים, ויעש אשרות, וישתחו לכל-צבא השמיים, ויעבוד אותם.  ...
19. פסוק כג
(דברי הימים ב/פרק כח)
ויזבח, לאלוהי דרמשק המכים בו, ויאמר כי אלוהי מלכי-ארם הם מעזרים אותם, להם אזבח ויעזרוני; והם היו-לו להכשילו, ולכל-ישראל.  ...
20. פסוק יא
(דברי הימים ב/פרק כד)
ויהי בעת יביא את-הארון אל-פקודת המלך, ביד הלויים, וכראותם כי-רב הכסף ובא סופר המלך ופקיד כוהן הראש, ויערו את-הארון ויישאוהו וישיבוהו אל-מקומו; כה עשו ליום ביום, ויאספו-כסף לרוב.  ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>