ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

... במילים - "זכרה לי אלוהי לטובה". בברכה, ד"ר לאה נס סגנית השר לאזרחים וותיקים המשרד לאזרחים וותיקים יוצא לדרך ביוזמה לכתיבת "ספר התנ"ך של האזרחים ותיקים" במסגרת המפעל העולמי: "עמי העולם כותבים את התנ"ך". ...
2. פסוק יט
(נחמיה/פרק ט)
ואתה ברחמיך הרבים, לא עזבתם במדבר; את-עמוד הענן לא-סר מעליהם ביומם, להנחותם בהדרך, ואת-עמוד האש בלילה להאיר להם, ואת-הדרך אשר ילכו-בה.  ...
3. פסוק יב
(נחמיה/פרק ט)
ובעמוד ענן, הנחיתם יומם; ובעמוד אש, לילה, להאיר להם, את-הדרך אשר ילכו-בה.  ...
4. פסוק לא
(עזרא/פרק ח)
וניסעה מנהר אהווא, בשנים עשר לחודש הראשון--ללכת, ירושלים; ויד-אלוהינו, הייתה עלינו, ויצילנו, מכף אויב ואורב על-הדרך.  ...
5. פסוק כב
(עזרא/פרק ח)
כי בושתי, לשאול מן-המלך חיל ופרשים--לעוזרנו מאויב, בדרך:  כי-אמרנו למלך לאמור, יד-אלוהינו על-כל-מבקשיו לטובה, ועוזו ואפו, על כל-עוזביו.  ...
6. פסוק כא
(עזרא/פרק ח)
ואקרא שם צום על-הנהר אהווא, להתענות לפני אלוהינו--לבקש ממנו דרך ישרה, לנו ולטפנו ולכל-רכושנו.  ...
7. פסוק ל
(דנייאל/פרק ג)
באדיין מלכא, הצלח לשדרך מישך ועביד נגו--במדינת בבל.   ...
8. פסוק כט
(דנייאל/פרק ג)
ומיני, שים טעים, די כל-עם אומה ולישן די-יימר שלו על אלההון די-שדרך מישך ועביד נגו, הדמין יתעביד וביתיה נוולי ישתווה; כל-קוביל, די לא איתיי אלה אוחרן, די-ייכול להצלה, כדנה.  ...
9. פסוק כח
(דנייאל/פרק ג)
עני נבוכדנאצר ואמר, בריך אלההון די-שדרך מישך ועביד נגו, די-שלח מלאכיה ושיזיב לעבדוהי, די התרחיצו עלוהי; ומילת מלכא, שניו, ויהבו גשמהון די לא-יפלחון ולא-יסגדון לכל-אלה, להן לאלההון.  ...
10. פסוק כו
(דנייאל/פרק ג)
באדיין קריב נבוכדנאצר, לתרע אתון נורא יקידתא, עני ואמר שדרך מישך ועביד-נגו עבדוהי די-אלהא עילאה, פוקו ואתו; באדיין נפקין, שדרך מישך ועביד נגו--מן-גוא נורא.  ...
11. פסוק כג
(דנייאל/פרק ג)
וגובריא איליך תלתיהון, שדרך מישך ועביד נגו--נפלו לגוא-אתון-נורא יקידתא, מכפתין.   ...
12. פסוק כב
(דנייאל/פרק ג)
כל-קוביל דנה, מן-די מילת מלכא מחצפה, ואתונא, איזי יתירה; גובריא איליך, די הסיקו לשדרך מישך ועביד נגו, קטיל הימון, שביבא די נורא.  ...
13. פסוק כ
(דנייאל/פרק ג)
ולגוברין גיברי-חיל, די בחייליה, אמר לכפתה, לשדרך מישך ועביד נגו--למרמי, לאתון נורא יקידתא.  ...
14. פסוק יט
(דנייאל/פרק ג)
באדיין נבוכדנאצר התמלי חמא, וצלים אנפוהי אשתני, על-שדרך מישך, ועביד נגו; עני ואמר, למיזי לאתונא, חד-שבעה, על די חזי למיזייה.  ...
15. פסוק טז
(דנייאל/פרק ג)
ענו, שדרך מישך ועביד נגו, ואמרין, למלכא:  נבוכדנאצר--לא-חשחין אנחנא על-דנה פתגם, להתבותך.  ...
16. פסוק יד
(דנייאל/פרק ג)
עני נבוכדנאצר, ואמר להון, הצדא, שדרך מישך ועביד נגו:  לאלהיי, לא איתיכון פלחין, ולצלם דהבא די הקימת, לא סגדין.  ...
17. פסוק יג
(דנייאל/פרק ג)
באדיין נבוכדנאצר, ברגז וחמא, אמר להייתיה, לשדרך מישך ועביד נגו; באדיין גובריא איליך, היתייו קודם מלכא.  ...
18. פסוק יב
(דנייאל/פרק ג)
איתיי גוברין יהודאיין, די-מניתה יתהון על-עבידת מדינת בבל, שדרך מישך, ועביד נגו--גובריא איליך, לא-שמו עלך מלכא טעים, לאלהך לא פלחין, ולצלם דהבא די הקימתה לא סגדין.   ...
19. פסוק מט
(דנייאל/פרק ב)
ודנייאל, בעא מן-מלכא, ומני על עבידתא די מדינת בבל, לשדרך מישך ועביד נגו; ודנייאל, בתרע מלכא.   ...
20. פסוק ז
(דנייאל/פרק א)
וישם להם שר הסריסים, שמות; וישם לדנייאל בלטשאצר, ולחנניה שדרך, ולמישאל מישך, ולעזריה עביד נגו.  ...
<< התחלה < הקודם 1 2 3 הבא > סיום >>