ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

ישעיהו - פרק נה - פסוק יב PDF הדפסה דוא
כי-בשמחה תצאו, ובשלום תובלון; ההרים והגבעות, יפצחו לפניכם רינה, וכל-עצי השדה, ימחאו-כף. 

אני בחרתי פסוק זה מפני ששמי הוא רינה ורינה מציין שמחה , שיר , זמר , זמרה , רון וגם המילה רינה כוללת בשבע הברכות בנישואין .
כשנולדתי כבת בכורה להוריי ולסבי וסבתי זל כנכדה ראשונה( סבתי זל הייתה אשתו השנייה, אשתו הראשונה נפטרה בלידת בנם הרביעי, תפסה ידיה של אחותה בקשה ממנה להינשא לסבי כי ידעה כאחותה תוכל לשמור על ילדיה הכי טוב שאפשר. כך סבתי התחתנה עם סבי ואבי נולד בן בכור, לכן אני כנכדה ראשונה הייתי אמורה לקבל שם של סבתי, אבל בגלל המקרה הטרגי לא רצו שאקרא בשם שלה לכן לקחו פתקים של שמות הבנות ואני בחרתי את השם רוחמה. יותר מאוחר דוד שהיה בעל תואר, החליט שאני צריכה להיקרא בשם רני שם צרפתי רניי, כי בשלטון האנגלי אשר שלט בזמנו, הרבה אמצו לעצמם שמות אנגליים. כאשר הגעתי לארץ, אני אפילו לא זוכרת מי לקחה את היוזמה להפוך את שמי לשם עברי- רינה. אך אני מאוד שמחה עם השם הזה כי שם זה מזכיר תמיד להיות שמחה, עליזה ומאושרת. כך אני בחיים.