ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

ישעיהו - פרק סה - פסוק טז PDF הדפסה דוא
אשר המתברך בארץ, יתברך באלוהי אמן, והנשבע בארץ, יישבע באלוהי אמן:  כי נשכחו, הצרות הראשונות, וכי נסתרו, מעיניי. 

את זה לעומת זה ברא האלוהים. מצבי הניגוד חיוניים ביותר לכל הנשמה, כך הטוב והרע.

מצבי הניגוד מרכיבים את הבריאה שכך ולא אחרת עי האלוהים נבראה בכדי להיטיב לכולם.

האלוהים שהוא החכמה האבסולוטית קבע דרגות המאזנות עבורנו את הדברים שבו. כך עשה עם הטוב ועם הרע החיוניים לכולנו.

הטוב והרע לכל הנשמה תמיד בהרגשתה הם. דרגות החום והקור למשל. המר והמתוק, הבריאות והחולי, החיים והמוות וכל מה שביניהם.

למען כל הנשמה, בכדי שלעולמים תחייה ולא תאבד חלילה, ה' עשה סדר באלה הדברים בהגבילו אותם. זא קבע להם התחלה וסוף בכל מחזוריות שלמה שגם לה מראש קבע את ההתחלה ואת הסוף שלה ומה שביניהם שהם כל התחלה כל מהלך וכל סוף של כל דבר נברא בה.

מה שהיה הוא שיהיה. תמיד לאחר הסוף של כל מחזוריות, על החורבן שלה האלוהים בורא מחזוריות (בריאה) חדשה.

ישעיה סה
(טז) אֲשֶׁר הַמִּתְבָּרֵךְ בָּאָרֶץ יִתְבָּרֵךְ בֵּאלֹהֵי אָמֵן וְהַנִּשְׁבָּע בָּאָרֶץ יִשָּׁבַע בֵּאלֹהֵי אָמֵן כִּי נִשְׁכְּחוּ הַצָּרוֹת הָרִאשֹׁנוֹת וְכִי נִסְתְּרוּ מֵעֵינָי:

(יז) כִּי הִנְנִי בוֹרֵא שָׁמַיִם חֲדָשִׁים וָאָרֶץ חֲדָשָׁה וְלֹא תִזָּכַרְנָה הָרִאשֹׁנוֹת וְלֹא תַעֲלֶינָה עַל לֵב: -בן עמי שטיינוורף http://www.tapuz.co.il/forums2008/viewmsg.aspx?forumid=69&messageid=157929289