ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

ירמיהו - פרק כג - פסוק כח PDF הדפסה דוא
הנביא אשר-איתו חלום, יספר חלום, ואשר דברי איתו, ידבר דברי אמת:  מה-לתבן את-הבר, נאום-יהוה. 

לו לא חוויתי במהותי את המאורעות המראות החזיונות והנוראות בזמן המעבר בין העולמות, לו לא התייסרתי במצרי הגיהינום שבעולם המוות, ולאחר מכן בזה העולם בילדותי לו לא חוויתי מראות נבואיים קרדינלים ביותר כמו למשל זה של יום הדין ותחיית-המתים, ובנערותי בייסורי-תופת לו לא חוויתי על בשרי ובנפשי בכמה מהנוראות מהקורה בגיהינום שבעולם המוות, ולו ולא ניחנתי בשכל טוב ש אודותיו באמצע שנות ה 70 נגאלתי מספקותיי כאשר ב 1976 פתרתי
את חידת החידות, חידת החיים והמוות וזאת הודות שמגבוה מעל גבוה התאפשר לי לעשות סדר במחשבותיי שמאז גיל המצווה שלי אחלו לבלבל ולשגע אותי עד למצבים של ייאוש ודיכאון חמורים ביותר שבעקבותיהם מאסתי בחיי וחיפשתי לשים קץ לסבלותיי בלא מעט ניסיונות התאבדות שלא הצליחו למזלי, כי לרוב תמיד ברגע האחרון ממש, יד נעלמת הצילה אותי.

לו ולא אלה, וחלילה לו ולא מעשי האלוהים בקרבי, לא השכלתי מייסוריי, ואת המסר הנבואי שהאלוהים צפן ולא רק בספר התנך, גם אני לא הייתי מסוגל נכון אותו לפענח, ויותר מזה,

הנורא מכל;

התוכנית הקדושה לחיים מעולמים לא הייתה יוצאת לפועל,

כן האבדון הטוטאלי הפרמננטי על כולם.
- בן עמי שטיינוורף http://www.tapuz.co.il/forums2008/viewmsg.aspx?forumid=69&messageid=162547873&r=1