ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow

בראשית - פרק כט - פסוק יז PDF הדפסה דוא
ועיני לאה, רכות; ורחל, הייתה, יפת-תואר, ויפת מראה. 

בתכנית הקשר הרב דורי בביהס היובל באילת למדתי על תנך במרשתת.
אני לאה אוקסנברג האזרחית הוותיקה המשמשת כחניכה בוגרת יחד החונכת הצעירה ליאור בן דוד שוחחנו על סיפור חיי האישיים והעלנו חוויות.
בחרנו יחד את הפסוק בשל העובדה ששמי הוא לאה ומתארים את עיני לאה כרכות. יש לי אחות הצעירה ממני בשלוש שנים, בשל העובדה שאחותי הייתה יפה אחיי כל הזמן היו מתגרים בי ואומרים את הפסוק הזה : ועיני לאה רכות, ורחל הייתה יפת תואר ויפת מראה.
אחד מפירושי המפרשים מתייחס למילה רכות מצב נפשי בו הייתה לאה ,מצב המשפיע גם על מראה חיצוני.
בשנותיי כצעירה הייתה לי קנאה באחותי, אך עם הזמן כשבגרנו נהיינו חברות טובות והיינו מאוד דומות במראה. לכל אחת היו יתרונות וכשרונות שבאו לידי ביטוי בתחומים שונים.