ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

21. פסוק יא
(נחמיה/פרק א)
אנא אדוניי, תהי נא אוזנך-קשבת אל-תפילת עבדך ואל-תפילת עבדיך החפצים ליראה את-שמך, והצליחה-נא לעבדך היום, ותנהו לרחמים לפני האיש הזה; ואני הייתי משקה, למלך.   ...
22. פסוק ו
(נחמיה/פרק א)
תהי נא אוזנך-קשבת ועיניך פתוחות לשמוע אל-תפילת עבדך אשר אנוכי מתפלל לפניך היום, יומם ולילה--על-בני ישראל, עבדיך; ומתוודה, על-חטאות בני-ישראל אשר חטאנו לך, ואני ובית-אבי, חטאנו.  ...
23. פסוק ד
(נחמיה/פרק א)
ויהי כשומעי את-הדברים האלה, ישבתי ואבכה, ואתאבלה, ימים; ואהי צם ומתפלל, לפני אלוהי השמיים.  ...
24. פסוק ו
(עזרא/פרק י)
ויקם עזרא, מלפני בית האלוהים, וילך, אל-לשכת יהוחנן בן-אלישיב; וילך שם, לחם לא-אכל ומים לא-שתה--כי מתאבל, על-מעל הגולה.   ...
25. פסוק א
(עזרא/פרק י)
וכהתפלל עזרא, וכהתוודותו, בוכה ומתנפל, לפני בית האלוהים:  נקבצו אליו מישראל קהל רב-מאוד, אנשים ונשים וילדים--כי-בכו העם, הרבה-בכה.   ...
26. פסוק טו
(עזרא/פרק ט)
יהוה אלוהי ישראל, צדיק אתה--כי-נשארנו פליטה, כהיום הזה; הננו לפניך באשמתנו, כי אין לעמוד לפניך על-זאת.   ...
27. פסוק ט
(עזרא/פרק ט)
כי-עבדים אנחנו--ובעבדותנו, לא עזבנו אלוהינו; ויט-עלינו חסד לפני מלכי פרס לתת-לנו מחיה, לרומם את-בית אלוהינו ולהעמיד את-חורבותיו, ולתת-לנו גדר, ביהודה ובירושלים.   ...
28. פסוק כט
(עזרא/פרק ח)
שקדו ושמרו, עד-תשקלו לפני שרי הכוהנים והלויים ושרי-האבות לישראל--בירושלים:  הלשכות, בית יהוה.  ...
29. פסוק כא
(עזרא/פרק ח)
ואקרא שם צום על-הנהר אהווא, להתענות לפני אלוהינו--לבקש ממנו דרך ישרה, לנו ולטפנו ולכל-רכושנו.  ...
30. פסוק כח
(עזרא/פרק ז)
ועליי הטה-חסד, לפני המלך ויועציו, ולכל-שרי המלך, הגיבורים; ואני התחזקתי, כיד-יהוה אלוהיי עליי, ואקבצה מישראל ראשים, לעלות עימי.  ...
31. פסוק כב
(דנייאל/פרק יא)
וזרועות השטף יישטפו מלפניו, ויישברו; וגם, נגיד ברית.  ...
32. פסוק טז
(דנייאל/פרק יא)
ויעש הבא אליו כרצונו, ואין עומד לפניו; ויעמוד בארץ-הצבי, וכלה בידו.  ...
33. פסוק יב
(דנייאל/פרק י)
ויאמר אליי, אל-תירא דנייאל--כי מן-היום הראשון אשר נתת את-ליבך להבין ולהתענות לפני אלוהיך, נשמעו דבריך; ואני-באתי, בדבריך.  ...
34. פסוק כא
(דנייאל/פרק ט)
ועוד אני מדבר, בתפילה; והאיש גבריאל אשר ראיתי בחזון בתחילה, מועף ביעף, נוגע אליי, כעת מנחת-ערב. 
35. פסוק כ
(דנייאל/פרק ט)
ועוד אני מדבר, ומתפלל, ומתוודה חטאתי, וחטאת עמי ישראל; ומפיל תחינתי, לפני יהוה אלוהיי--על, הר-קודש אלוהיי.  ...
36. פסוק יח
(דנייאל/פרק ט)
הטה אלוהיי אוזנך, ושמע--פקח עיניך וראה שוממותינו, והעיר אשר-נקרא שמך עליה:  כי לא על-צדקותינו, אנחנו מפילים תחנונינו לפניך--כי, על-רחמיך הרבים.  ...
37. פסוק י
(דנייאל/פרק ט)
ולא שמענו, בקול יהוה אלוהינו--ללכת בתורותיו אשר נתן לפנינו, ביד עבדיו הנביאים.  ...
38. פסוק ז
(דנייאל/פרק ח)
וראיתיו מגיע אצל האיל, ויתמרמר אליו ויך את-האיל וישבר את-שתי קרניו, ולא-היה כוח באיל, לעמוד לפניו; וישליכהו ארצה וירמסהו, ולא-היה מציל לאיל מידו.  ...
39. פסוק ו
(דנייאל/פרק ח)
ויבוא, עד-האיל בעל הקרניים, אשר ראיתי, עומד לפני האובל; וירץ אליו, בחמת כוחו.  ...
40. פסוק ד
(דנייאל/פרק ח)
ראיתי את-האיל מנגח ימה וצפונה ונגבה, וכל-חיות לא-יעמדו לפניו, ואין מציל, מידו; ועשה כרצונו, והגדיל.  ...