ספר האזרחים הותיקים

מציג

צילומים מפרויקט עמי העולם כותבים את התנ"ך ותמונות מתערוכת הציורים: ילדי העולם מציירים תנ"ך

 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
 • An Image Slideshow
חיפוש
סה"כ נמצאו 50 תוצאות

21. פסוק ד
(משלי/פרק כב)
  עקב ענווה, יראת יהוה;    עושר וכבוד וחיים.
22. פסוק כב
(משלי/פרק כ)
  אל-תאמר אשלמה-רע;    קווה ליהוה, ויושע לך.  ...
23. פסוק א
(משלי/פרק יא)
  מאזני מרמה, תועבת יהוה;    ואבן שלמה רצונו.  ...
24. פסוק א
(משלי/פרק י)
                  משלי, שלמה:בן חכם, ישמח-אב;    ובן כסיל, תוגת אימו.  ...
25. פסוק א
(משלי/פרק א)
  משלי, שלמה בן-דויד--    מלך, ישראל. ...
26. פסוק כג
(איוב/פרק ה)
  כי עם-אבני השדה בריתך;    וחית השדה, הושלמה-לך.  ...
27. פסוק א
(תהילים/פרק קכז)
  שיר המעלות, לשלמה:אם-יהוה, לא-יבנה בית--    שוא עמלו בוניו בו;אם-יהוה לא-ישמור-עיר,    שוא שקד שומר. ...
28. פסוק ב
(תהילים/פרק קד)
  עוטה-אור, כשלמה;    נוטה שמיים, כיריעה.  ...
29. פסוק א
(תהילים/פרק עב)
  לשלמה:    אלוהים--משפטיך, למלך תן; וצדקתך לבן-מלך. ...
30. פסוק יא
(תהילים/פרק מא)
  ואתה יהוה, חונני והקימני;    ואשלמה להם.  ...
31. פסוק ד
(דברי הימים ב/פרק לה)
והכינו לבית-אבותיכם, כמחלקותיכם--בכתב, דויד מלך ישראל, ובמכתב, שלמה בנו.  ...
32. פסוק ג
(דברי הימים ב/פרק לה)
ויאמר ללויים המבינים לכל-ישראל הקדושים ליהוה, תנו את-ארון-הקודש בבית אשר בנה שלמה בן-דויד מלך ישראל--אין-לכם משא, בכתף; עתה, עבדו את-יהוה אלוהיכם, ואת, עמו ישראל.  ...
33. פסוק ז
(דברי הימים ב/פרק לג)
וישם, את-פסל הסמל אשר עשה--בבית האלוהים, אשר אמר אלוהים אל-דויד ואל-שלמה בנו, בבית הזה ובירושלים אשר בחרתי מכול שבטי ישראל, אשים את-שמי לעילום.  ...
34. פסוק כו
(דברי הימים ב/פרק ל)
ותהי שמחה-גדולה, בירושלים:  כי מימי שלמה בן-דויד, מלך ישראל, לא כזאת, בירושלים.     ...
35. פסוק ז
(דברי הימים ב/פרק יג)
וייקבצו עליו, אנשים ריקים בני בלייעל, ויתאמצו, על-רחבעם בן-שלמה; ורחבעם, היה נער ורך-לבב, ולא התחזק, לפניהם.  ...
36. פסוק ו
(דברי הימים ב/פרק יג)
ויקם ירובעם בן-נבט, עבד שלמה בן-דויד; וימרוד, על-אדוניו.  ...
37. פסוק יג
(דברי הימים ב/פרק יב)
ויתחזק המלך רחבעם, בירושלים--וימלוך:  כי בן-ארבעים ואחת שנה רחבעם במולכו ושבע עשרה שנה מלך בירושלים, העיר אשר-בחר יהוה לשום את-שמו שם מכול שבטי ישראל, ושם אימו, נעמה העמונית. 
38. פסוק ט
(דברי הימים ב/פרק יב)
ויעל שישק מלך-מצריים, על-ירושלים, וייקח את-אוצרות בית-יהוה ואת-אוצרות בית המלך, את-הכול לקח; וייקח את-מגיני הזהב, אשר עשה שלמה.  ...
39. פסוק יז
(דברי הימים ב/פרק יא)
ויחזקו את-מלכות יהודה, ויאמצו את-רחבעם בן-שלמה לשנים שלוש:  כי הלכו, בדרך דויד ושלמה--לשנים שלוש.  ...
40. פסוק ג
(דברי הימים ב/פרק יא)
אמור, אל-רחבעם בן-שלמה מלך יהודה--ואל, כל-ישראל, ביהודה ובנימין, לאמור.  ...