בראשית - פרק א - פסוק טז הדפסה
ויעש אלוהים, את-שני המאורות הגדולים:  את-המאור הגדול, לממשלת היום, ואת-המאור הקטון לממשלת הלילה, ואת הכוכבים. 

מעניין שהמאורות נמשלים לממשלות