בראשית - פרק א - פסוק כב הדפסה
ויברך אותם אלוהים, לאמור:  פרו ורבו, ומלאו את-המים בימים, והעוף, יירב בארץ. 

אני חושבת שזה פסוק מאד חשוב כי בלי מים אין חיים, וכל העולם לא מתקיים בלי מים.