בראשית - פרק א - פסוק כד הדפסה
ויאמר אלוהים, תוצא הארץ נפש חיה למינה, בהמה ורמש וחיתו-ארץ, למינה; ויהי-כן. 

בפסוק הזה אנחנן יןדעים שאלוהים ברא גם החיות העופות וכל הרמשים על פני הארמה.