בראשית - פרק א - פסוק ל הדפסה
ולכל-חית הארץ ולכל-עוף השמיים ולכול רומש על-הארץ, אשר-בו נפש חיה, את-כל-ירק עשב, לאוכלה; ויהי-כן. 

לדעתי פרוש הפסוק הוא שמספר שיש לכל חיה וצומח יש נפש