בראשית - פרק יא - פסוק א הדפסה
ויהי כל-הארץ, שפה אחת, ודברים, אחדים. 

פסוק זה מאפיין אותי מכיוון שכל הארץ מדברת שפה אחת ומאוחדת וזה מראה על איחוד העם וגם משפחתי ואני מאוחדים יחדיו ונפגשים מדי פעם