במדבר - פרק ג - פסוק ח הדפסה
ושמרו, את-כל-כלי אוהל מועד, ואת-משמרת, בני ישראל--לעבוד, את-עבודת המשכן. 

אני אוהב את התנך, יש הו המון יופי, והוא תמיד רלונטי ומתאים לכל הזמנים.