דברים - פרק א - פסוק ל הדפסה
יהוה אלוהיכם ההולך לפניכם, הוא יילחם לכם:  ככול אשר עשה איתכם, במצריים--לעיניכם.