דברים - פרק ב - פסוק יא הדפסה
רפאים ייחשבו אף-הם, כענקים; והמואבים, יקראו להם אימים.