דברים - פרק ב - פסוק יז הדפסה
וידבר יהוה, אליי לאמור.