דברים - פרק ב - פסוק לד הדפסה
ונלכוד את-כל-עריו, בעת ההיא, ונחרם את-כל-עיר מתים, והנשים והטף:  לא השארנו, שריד.