דברים - פרק ח - פסוק א הדפסה
כל-המצוה, אשר אנוכי מצווך היום--תשמרון לעשות:  למען תחיון ורביתם, ובאתם וירשתם את-הארץ, אשר-נשבע יהוה, לאבותיכם. 

בחרתי בפסוק זה מאחר ויש לשמור על כל המצוות והחוקים
ובכך עם ישראל יוכל לחיות בארץ ישראל ולהתרבות בה