דברים - פרק לג - פסוק ד הדפסה
תורה ציווה-לנו, משה:  מורשה, קהילת יעקוב. 

התנך הוא תורת ישראל התהוות עם ישראל ובחירתנו לעם סגולה וארץ ישראל