יהושוע - פרק א - פסוק ז הדפסה
רק חזק ואמץ מאוד, לשמור לעשות ככל-התורה--אשר ציווך משה עבדי, אל-תסור ממנו ימין ושמאל:  למען תשכיל, בכול אשר תלך. 

כי מי שרק אמיץ וחזק באמונה בה' שומר מצמות