שופטים - פרק א - פסוק יא הדפסה
וילך משם, אל-יושבי דביר; ושם-דביר לפנים, קרית-ספר.